E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

Käeolevad Hingetarkus OÜ (edaspidi nimetatud Especha või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Especha e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)

Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.

Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus sätestatust.

Especha e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

Espechal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui ostja ei vasta Especha poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Espechal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

E-poes saab maksta tellitud kauba eest Eesti pankade e-pangalingi kaudu. NB! Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus. Lisaks saab sooritada ostu tasudes toodete eest pangaülekandega Especha arveldusarvele.

E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning ostjaga võetakse ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Especha võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

 

II Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa tooteid, mille ümbris on avatud. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.

Müügilepingust taganemise korral tuleb saata  vastav avaldus e-posti aadressile order@especha.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

 

III kliendi isikuandmete töötlemine

Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

 

IV vastutus ja vaidluste lahendamine

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul ( ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Especha e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Hingetarkus OÜ, Lapi, Kõrkvere, Saaremaa 94535 või e-posti aadressile: order@especha.ee. Kauba tagastamisel tuleb see saata tagasi Espechale.

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:

1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:

– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

– parandamine ebaõnnestub,

– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid

ebamugavusi.

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult

Teavet tellimuse kohta saate esitada: E-R: 09.00-17.00 telefonil 5515057 või e-posti aadressil:  order@especha.ee

 

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee